ค้นหา
หน้าแรก ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
:: ดาวน์โหลด
ใบสมัครโครงการประกวดออกแบบ ''สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย'' Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017
โครงการประกวดออกแบบวาดภาพโมเสค 2017
ดาวน์โหลด  [New]
เส้นตาราง (Grid)+แพนโทนสี (Pantone) โครงการประกวดออกแบบ ''สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย '' Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017
โครงการประกวดออกแบบวาดภาพโมเสค 2017
ดาวน์โหลด  [New]
Keratiles Catalog 2017 Vol.3
ดาวน์โหลด
เส้นตาราง(Grid)แนวตั้ง, แนวนอน + แพนโทนสี (Pantone)
โครงการประกวดออกแบบวาดภาพโมเสค 2016
ดาวน์โหลด
เส้นตาราง(Grid)แนวเฉียง + แพนโทนสี (Pantone)
โครงการประกวดออกแบบวาดภาพโมเสค 2016
ดาวน์โหลด
ใบสมัครโครงการประกวดออกแบบ โลกแห่งศิลปะโมเสค 2016
''The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016''
ดาวน์โหลด
Leaflet 2016
ดาวน์โหลด
หน้า 1   

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
238/25 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-692-9201-5, 02-2741226-7 แฟกซ์. 02-692-7552 Email: info@keratiles.co.th