ค้นหา
หน้าแรก ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
:: ข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัท >> ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลประเภทภาพลายไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary)

ประกาศผล!!รางวัลโครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค โลกแห่งศิลปะโมเสค ''The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016''


คัดเลือกรางวัลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 กับโครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค โลกแห่งศิลปะโมเสค ''The World
of Mosaic Tiles Design Contest 2016'' ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างมากมาย บริษัท เคอร่า
ไทล์ เซรามิก จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ


ประเภทภาพลายไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary):


รางวัลชนะเลิศ นางสาวเกศสุดา สันติพงษ์ไพบูลย์
ชื่อผลงาน ''สายใย อีสาน ศรัทธา''
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับ 1. นายกำชัย แสนงาม
ชื่อผลงาน ''วิถีอีสาน''
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รองชนะเลิศอันดับ 2. นายนภัต ตันสุวรรณ และนางสาวปาณิสรา มณีรัตน์
ชื่อผลงาน ''ท.ไทย''
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลชมเชย นายอังกูร สิงหะผลิน
ชื่อผลงาน ''Reflecting on Thai Art สะท้อนความเป็นไทย''
บุคคลทั่วไป

รางวัลชมเชย นายชัยยุทธ ทาไธสง
ชื่อผลงาน ''จุฬาลอยลม''
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รางวัลชมเชย นายนิติพัฒน์ บุญสีเผือก
ชื่อผลงาน ''กระแสศิลป์ Wave Of Art''
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

รางวัลชมเชย นายนายพีรวิชญ์ แสนพินิจ
ชื่อผลงาน ''อุดมสมบูรณ์''
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รางวัลชมเชย นางสาวศิริรัตน์ ภูวงษ์
ชื่อผลงาน ''กินรี''
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การมอบรางวัล:
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา The Emerald Hotel ห้องมรกต ชั้น 3 เวลา 13.00 - 17.00 น. ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลทุกท่านมารับมอบรางวัลในวันและเวลาดังกล่าว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
238/25 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-692-9201-5, 02-2741226-7 แฟกซ์. 02-692-7552 Email: info@keratiles.co.th