ค้นหา
หน้าแรก ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
:: ข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัท >> ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลประเภทภาพวิถีชีวิต การดำเนินชีวิต (Life)

ประกาศผล!!รางวัลโครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค โลกแห่งศิลปะโมเสค ''The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016''


คัดเลือกรางวัลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 กับโครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค โลกแห่งศิลปะโมเสค ''The World
of Mosaic Tiles Design Contest 2016'' ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างมากมาย บริษัท เคอร่า
ไทล์ เซรามิก จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ


ประเภทภาพวิถีชีวิต การดำเนินชีวิต (Life):


รางวัลชนะเลิศ นายรชตะ แสงกรด
ชื่อผลงาน ''วิถีแห่งชีวิต วิถีแห่งธรรมราชา เทวดาเดินดิน''
บุคคลทั่วไป

รองชนะเลิศอันดับ 1. นางสาวศิลาลัย พัดโบก
ชื่อผลงาน ''วิถีถักทอ''
วิทยาลัยเพาะช่าง

รองชนะเลิศอันดับ 2. นางสาวชญานิศา ภัทรโสทรสกุล
ชื่อผลงาน ''เด็กน้อย Little Kid''
ราชภัฏภูเก็ต

รางวัลชมเชย นายกฤษณะ เสร็ฐสอน
ชื่อผลงาน ''ยี่เป็งล้านนา''
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รางวัลชมเชย นายภาวัต สายวงศ์
ชื่อผลงาน ''เตียวขึ้นดอย''
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลชมเชย นายภูเบศร์ สันโดษ
ชื่อผลงาน ''คนรำโขน''
ราชภัฏภูเก็ต

รางวัลชมเชย นางสาวพึ่งพุทธ วงศ์หอม
ชื่อผลงาน ''วิถีแห่งไทยโบราณ''
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย นายปฤษดา สาริกรรณ์
ชื่อผลงาน ''บ้านริมน้ำ''
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การมอบรางวัล:
วันที่ 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา The Emerald Hotel ห้องมรกต ชั้น 3 เวลา 13.00 - 17.00 น. ขอเชิญผู้ได้รับรางวัลทุกท่านมารับมอบรางวัลในวันและเวลาดังกล่าว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
238/25 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-692-9201-5, 02-2741226-7 แฟกซ์. 02-692-7552 Email: info@keratiles.co.th