ค้นหา
หน้าแรก ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
:: เคอราดล แอนทีค แฮนด์เมด >> กลอสซี่


มณีม่วง
มณีม่วง
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

น้ำเงินแขก
น้ำเงินแขก
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

น้ำเงินสยาม
น้ำเงินสยาม
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

ฟ้ากัลยา
ฟ้ากัลยา
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

แก้วฟ้า
แก้วฟ้า
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

ฟ้าฑิฆัมพร
ฟ้าฑิฆัมพร
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

ฟ้าใส
ฟ้าใส
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

ฟ้ารุ่ง
ฟ้ารุ่ง
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

เขียวใบตอง
เขียวใบตอง
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

เขียวใบเฟริ์น
เขียวใบเฟริ์น
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

เขียวใบเตย
เขียวใบเตย
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

เขียวใบบัว
เขียวใบบัว
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

เขียวใบไผ่
เขียวใบไผ่
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

เขียวใบสน
เขียวใบสน
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

เขียวตองอ่อน
เขียวตองอ่อน
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

เขียวใบมิ้นท์
เขียวใบมิ้นท์
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

เขียวใบมะกอก
เขียวใบมะกอก
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

น้ำตาลทอง
น้ำตาลทอง
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

ไหมทอง
ไหมทอง
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

งาช้าง
งาช้าง
ขนาด 1"x1", 2"x2", 4"x4", 1"x6", 2"x6", 3"x3", 6"x6", 2"x4", 4"x8"

เลขหน้า 1 2 3   

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด
238/25 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนน รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-692-9201-5, 02-2741226-7 แฟกซ์. 02-692-7552 Email: info@keratiles.co.th